Te mooi om waar te zijn

Op het internet gaan berichten die claimen dat werknemers een loonsverhoging kunnen krijgen zonder dat de huidige werkgeverslasten toenemen. De voorwaarde is dat je het verwerken van de salarisslips aan hun moet overlaten (tegen een riante vergoeding) en dat zij er dan voor zullen zorgen dat er meer netto loon naar de werknemer gaat. De vraag is: Is zoiets mogelijk?

Loonbelasting vs. Inkomstenbelasting

Om deze vraag te beantwoorden moet eerst worden uitgelegd wat precies het verschil is tussen de Loonbelasting (incl. premieheffing) en de Inkomstenbelasting (incl. premieheffing): Loonbelasting is een voorheffing op de Inkomstenbelasting. Het is als het ware een voorlopige heffing van belasting en premies. Via de Inkomstenbelasting worden de definitieve bedragen voor de belasting en premies bepaald.

Bij een normaal dienstverband zal de voorheffing van de Loonbelasting nauw aansluiten bij uiteindelijke bedragen van de Inkomstenbelasting en vindt geen naheffing plaats. Wanneer de werknemer nog andere bronnen van inkomsten heeft gehad waarover mogelijk nog geen belasting is geheven vindt wel een naheffing plaats.

Ook kan in veel gevallen restitutie worden verkregen wanneer de belastingplichtige kosten kan opvoeren op zijn aangifte inkomstenbelasting. In de Inkomstenbelasting bestaan verschillen regelingen die niet voor de Loonbelasting gelden. Soms bestaan er creatieve oplossingen waarmee de belastingplichtige de belasting weet te drukken. Een fiscalist kan daarbij behulpzaam zijn.

Berekening Loonbelasting

De berekening van de Loonbelasting en premies is eigenlijk heel eenvoudig. Het gebeurt aan de hand van de Loonstaat. Dat is een schema waarmee je van links naar rechts van het Bruto loon tot aan het Netto loon alle berekening moet uitvoeren.

Nadat het Loon in geld en het Loon in natura en indien van toepassing de bedragen voor het Pensioenfonds zijn vastgesteld door de werkgever volgen de rest van de berekeningen automatisch wanneer je de wettelijke premiepercentages correct toepast. Het bedrag voor de loonbelasting vindt je terug in de Loonbelastingtabel.

Er is maar één juiste manier om deze berekening te doen en daar hoef je geen fiscalist voor te zijn. Een salarisprogramma berekend de Loonbelasting en premies op exact dezelfde manier. Bedrijven zijn bovendien verplicht deze Loonstaat met alle werknemers jaarlijks in elektronische vorm in te dienen. De Inspectie voert aan de hand van de Loonstaat een 100% controle uit op de afgedragen Loonbelasting en premies.

Onbelaste Onkostenvergoedingen

Er is nog een kolom op de loonstaat waar je iets mee kan: Kolom 19, Onbelaste vergoedingen. De tijd dat werknemers een deel van hun loon als onbelaste vergoedingen (zoals Kleedgeld, Transportkosten, Representatiekosten, etc) ontvingen is echter al lang voorbij. Jaren geleden zijn al deze fictieve onkosten verboden.

Je kan gemaakte beroepskosten in principe alleen op declaratiebasis vergoeden. De werknemer declareert aan de hand van een kostenoverzicht, inclusief betalingsbewijzen, de kosten die hij heeft gemaakt voor zijn werkzaamheden. Op basis van deze declaratie ontvangt hij een onkostenvergoeding, mits de kosten aan de fiscale voorwaarden voldoen.

Conclusie

Het is niet mogelijk de werknemerslasten te manipuleren. Onbelaste kostenvergoedingen mogen niet hoger zijn de werkelijk gemaakte kosten en kunnen zodoende niet resulteren in een hoger netto loon voor de werknemer.

Een onjuiste berekening van de loonbelasting en premies zal resulteren en een naheffing en een boete. Het opzettelijk ontduiken van de belasting- en premieplicht is bovendien een misdrijf.

Wel kunnen bedrijven tijd en geld besparen door 1) de loonadministratie in eigen beheer te doen en 2) gebruik te maken van een 100% gegarandeerd, gebruiksvriendelijk en betaalbaar salarisprogramma als Payroll4. Veel tijd bespaar je doordat je de loongegevens niet meer steeds hoeft te communiceren met een loonverwerker. Aan een volledige loonadministratie met Payroll4 ben je niet meer dan een paar uur per maand kwijt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven