SVB laat directeur-aandeelhouders jarenlang ten onrechte premie betalen

Willemstad – Tot ieders verrassing besloot de SVB vorige week de verplichte verzekeringen tegen loonderving (Ziektekostenverzekering, Ongevallenverzekering en Cessantia) voor statutair directeuren per direct af te schaffen. Per 1 september is het niet meer mogelijk om een statutair bestuurder nog te verzekeren bij de SVB tegen loonderving. Goed nieuws voor …

Verhoging minimumloon Aruba

Oranjestad – Op Aruba bestaat geen wettelijk minimum uurloon, maar minimumlonen per maand en per week bij een 40-urige werkweek. Het feitelijk minimum uurloon kan daardoor sterk verschillen per werknemer. Per 1 mei gelden de volgende minimumlonen voor een werknemer met een 40-urige werkweek: Maanloners: Awg 1.762,48 per maand (Awg …

Inspectie introduceert nieuw biljet voor aangifte LB en premies

Willemstad – De Inspectie van Belastingen op Curaçao komt met een nieuw formulier voor het maandelijkse aangeven van de loonbelasting, premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ. De vertrouwde layout is volledig aangepast naar de stijl van de Aangifte Inkomstenbelasting. Opvallend is dat er geen inhoudelijke wijzigingen hebben plaats gevonden. Het bevat …

Nieuwe belastingschijven voor Aruba hebben weinig effect

Oranjestad – De nieuwe belastingschijven en het belastingvrije bedrag zijn gepubliceerd. Ter berekening van de verschuldigde belasting, wordt het bedrag van maximaal Afl. 27.751,- per jaar in mindering gebracht op het zuiver voljaarsloon. Hierdoor zullen meer werknemers geen loonbelasting meer betalen. In een poging het besteedbaar inkomen van de belastingplichtigen …

Hoger minimumloon BES-eilanden

The Bottom – Het wettelijk minimumloon stijgt aanzienlijk per 1 januari 2019 voor werknemers op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Doordat de lasten voor werkgevers omlaag gaan, kunnen bedrijven de lonen verhogen zonder dat de loonkosten toenemen. In de meeste gevallen ligt de ruimte voor de werkgever tussen de 3,4 en 4,4 procent. …

Grote veranderingen bij aangifte Loonbelasting

Willemstad – Op donderdag 8 november is door de Belastingdienst een informatiebijeenkomst gehouden voor grote werkgevers en payroll-bedrijven. In deze bijeenkomst zijn grote veranderingen aangekondigd bij het doen van hun aangifte verzamelloonstaat loonbelasting. Een opvallende wijziging is onder meer dat  de Belastingdienst het Crib-nummer vanaf 2019 als belangrijkste identificatiegegeven gaat …

Verhoging reparatietoeslag

Oranjestad – In het kader van de beheersing van de overheidsfinanciën heeft de regering van Aruba een tijdelijke crisisheffing per 1 juli 2018 aangekondigd. Deze crisismaatregelen zullen gepaard gaan met compensatie in de vorm een verhoging van de reparatietoeslag met Afl 20.00 per maand voor werknemers met een loon van …

Terug naar boven