Nieuwe belastingschijven voor Aruba hebben weinig effect

Oranjestad – De nieuwe belastingschijven en het belastingvrije bedrag zijn gepubliceerd. Ter berekening van de verschuldigde belasting, wordt het bedrag van maximaal Afl. 27.751,- per jaar in mindering gebracht op het zuiver voljaarsloon. Hierdoor zullen meer werknemers geen loonbelasting meer betalen. In een poging het besteedbaar inkomen van de belastingplichtigen …

Hoger minimumloon BES-eilanden

The Bottom – Het wettelijk minimumloon stijgt aanzienlijk per 1 januari 2019 voor werknemers op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Doordat de lasten voor werkgevers omlaag gaan, kunnen bedrijven de lonen verhogen zonder dat de loonkosten toenemen. In de meeste gevallen ligt de ruimte voor de werkgever tussen de 3,4 en 4,4 procent. …

Grote veranderingen bij aangifte Loonbelasting

Willemstad – Op donderdag 8 november is door de Belastingdienst een informatiebijeenkomst gehouden voor grote werkgevers en payroll-bedrijven. In deze bijeenkomst zijn grote veranderingen aangekondigd bij het doen van hun aangifte verzamelloonstaat loonbelasting. Een opvallende wijziging is onder meer dat  de Belastingdienst het Crib-nummer vanaf 2019 als belangrijkste identificatiegegeven gaat …

Verhoging reparatietoeslag

Oranjestad – In het kader van de beheersing van de overheidsfinanciën heeft de regering van Aruba een tijdelijke crisisheffing per 1 juli 2018 aangekondigd. Deze crisismaatregelen zullen gepaard gaan met compensatie in de vorm een verhoging van de reparatietoeslag met Afl 20.00 per maand voor werknemers met een loon van …

Terug naar boven