Pas op voor oplichters!

Heeft jouw bedrijf ook een brief ontvangen van de Belastingdienst met de mededeling dat je te weinig Loonbelasting hebt ingehouden en dat je een naheffing met boete gaat ontvangen? Niet betalen! Het gaat in de meeste gevallen om oplichting. Volgens de brief is de loonbelasting verkeerd berekend. Ook zou je …

Storing Aangifteportaal Belastingdienst

Bedrijven op Curaçao ervaren al weken problemen bij het indienen van hun Loonbelastingaangifte. Bij pogingen tot indiening ontvangen zij de melding: “De door u gevraagde taak kon niet worden uitgevoerd.” Ondanks herhaalde telefonische en e-mailcontacten met zowel de belastingdienst als de IT-afdeling blijft een oplossing tot nu toe uit. De …

SVB laat directeur-aandeelhouders jarenlang ten onrechte premie betalen

Willemstad – Tot ieders verrassing besloot de SVB vorige week de verplichte verzekeringen tegen loonderving (Ziektekostenverzekering, Ongevallenverzekering en Cessantia) voor statutair directeuren per direct af te schaffen. Per 1 september is het niet meer mogelijk om een statutair bestuurder nog te verzekeren bij de SVB tegen loonderving. Goed nieuws voor …

Inspectie introduceert nieuw biljet voor aangifte LB en premies

Willemstad – De Inspectie van Belastingen op Curaçao komt met een nieuw formulier voor het maandelijkse aangeven van de loonbelasting, premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ. De vertrouwde layout is volledig aangepast naar de stijl van de Aangifte Inkomstenbelasting. Opvallend is dat er geen inhoudelijke wijzigingen hebben plaats gevonden. Het bevat …

Grote veranderingen bij aangifte Loonbelasting

Willemstad – Op donderdag 8 november is door de Belastingdienst een informatiebijeenkomst gehouden voor grote werkgevers en payroll-bedrijven. In deze bijeenkomst zijn grote veranderingen aangekondigd bij het doen van hun aangifte verzamelloonstaat loonbelasting. Een opvallende wijziging is onder meer dat  de Belastingdienst het Crib-nummer vanaf 2019 als belangrijkste identificatiegegeven gaat …

Verhoging reparatietoeslag

Oranjestad – In het kader van de beheersing van de overheidsfinanciën heeft de regering van Aruba een tijdelijke crisisheffing per 1 juli 2018 aangekondigd. Deze crisismaatregelen zullen gepaard gaan met compensatie in de vorm een verhoging van de reparatietoeslag met Afl 20.00 per maand voor werknemers met een loon van …

Terug naar boven