Naheffing belasting en premies

Regelmatig blijkt dat werkgevers en werknemers onterecht een naheffing krijgen opgelegd door de belastingdienst. Dit zou niet mogelijk moeten zijn als je gebruik maakt van Payroll4 en geen neveninkomsten hebt. Wat is hier aan de hand?

Wanneer iemand naast zijn salaris geen neveninkomsten heeft ontvangen, zoals een “side-job”, verhuur van onroerend goed, uitkering, etc., dan kan de ingehouden loonbelasting nooit lager zijn dan de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting.

Natuurlijk kan de werknemer een fout hebben gemaakt bij het invullen van zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. Daarom is het van belang goed te controleren of de automatische berekening aansluiten bij de reeds afgedragen belasting en premies.

Het blijkt echter steeds vaker voor te komen dat niet de werknemer, maar de belastingdienst de fout in gaat. Bij het berekenen van de grondslag loonbelasting wordt “vergeten” persoonlijke aftrek, zoals bijvoorbeeld de werknemersbijdrage AOV, in de berekening mee te nemen. Op die manier komt de belastingdienst op een hogere belasting dan wettelijk verschuldigd is.

Ook wordt soms nagelaten rekening te houden met de regeling voor AOV-korting die sinds 2012 geldt voor werknemers op CuraƧao, waardoor ten onrechte een naheffing AOV wordt opgelegd die gelijk is aan de toegepaste AOV-korting. In andere gevallen is niet te herleiden hoe de Inspectie aan de berekende bedragen op aanslag komt. Dat wil de inspectie namelijk niet vertellen. Het lijkt wel of ze zomaar een bedrag verzinnen.

Het is onduidelijk of dit een structurele fout in het systeem van de belastingdienst is, of dat het beleid is. Helaas zullen velen de naheffing met de nodige tegenzin betalen, omdat het uiterst lastig en tijdrovend is om je onschuld te bewijzen.

Heeft u ook een voorbeeld van een onjuiste aanslag? Laat het ons weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven