Belastingverlaging voor de rijken?

Oranjestad – De regering van ARUBA heeft laten weten dat per 1 januari 2021 de loon- en inkomstenbelasting wordt verlaagd om het besteedbaar inkomen van de belastingplichtigen te versterken. “Werknemers zullen zeker merken dat hun werkgever minder loonbelasting ingehouden heeft, waardoor de werknemers meer over loon zullen ontvangen.” “Deze tariefverlagingen …

Verhoging minimumloon Aruba

Oranjestad – Op Aruba bestaat geen wettelijk minimum uurloon, maar minimumlonen per maand en per week bij een 40-urige werkweek. Het feitelijk minimum uurloon kan daardoor sterk verschillen per werknemer. Per 1 mei gelden de volgende minimumlonen voor een werknemer met een 40-urige werkweek: Maanloners: Awg 1.762,48 per maand (Awg …

Nieuwe belastingschijven voor Aruba hebben weinig effect

Oranjestad – De nieuwe belastingschijven en het belastingvrije bedrag zijn gepubliceerd. Ter berekening van de verschuldigde belasting, wordt het bedrag van maximaal Afl. 27.751,- per jaar in mindering gebracht op het zuiver voljaarsloon. Hierdoor zullen meer werknemers geen loonbelasting meer betalen. In een poging het besteedbaar inkomen van de belastingplichtigen …

Verhoging reparatietoeslag

Oranjestad – In het kader van de beheersing van de overheidsfinanciën heeft de regering van Aruba een tijdelijke crisisheffing per 1 juli 2018 aangekondigd. Deze crisismaatregelen zullen gepaard gaan met compensatie in de vorm een verhoging van de reparatietoeslag met Afl 20.00 per maand voor werknemers met een loon van …

Terug naar boven