Ransomware Loonbelasting?

Heb je ook een brief ontvangen van de Belastingdienst CuraƧao waarin je met een kleine naheffing Loonbelasting plus boete wordt geconfronteerd? Pas op! Die moet je niet zomaar betalen, want de kans is groot dat de aanslag onrechtmatig is. Loonbelasting is namelijk een voorheffing op de Inkomstenbelasting. Een eventuele naheffing dient de Belastingdienst via de Inkomstenbelasting aan de werknemer op te leggen.

Dat er een verschillen bestaan tussen de voorheffing via de Loonbelasting en de uiteindelijke aanslag Inkomstenbelasting is het gevolg van verschillende wetgeving voor de berekening van Loonbelasting en Inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld de Tabel Bijzondere Beloningen voor de eenmalige beloningen komt alleen voor in de Loonbelasting. Het verplicht toepassen van deze (onnauwkeurige) tabel bij het belasten van bijvoorbeeld een bonus of vakantiegeld zal meestal in iets te veel en soms in iets te weinig voorheffing belasting resulteren.

Daarmee komen we tot de volgende bezwaren tegen de onverwachte naheffing Loonbelasting die je als Werkgever hebt ontvangen:

1) De inspectie legt een naheffing Loonbelasting alleen op voor die werknemers bij wie dat de voorheffing iets lager is dan de uiteindelijke Inkomstenbelasting en negeert alle werknemers waarbij de voorheffing iets hoger is dan de uiteindelijke Inkomstenbelasting. Bovendien krijgt de werknemer dezelfde naheffing ook via de Inkomstenbelasting waardoor deze belasting dubbel moet worden betaald. Dit onrechtmatige beleid om zo meer belasting te innen is in het verleden al eens eerder toegepast door de Inspectie.

2) De inspectie legt onrechtmatig een naheffing op voor de lagere maandelijkse afdracht die het gevolg is van de verplichte afronding bij de maandelijkse aangifte Loonbelasting. Hierdoor ontstaat automatisch een verschil in afdracht van maximaal fl. 12,00 tussen de maandelijkse afdrachten en de jaarlijkse verzamelloonstaat.

3) De Belastingdienst legt naast de onrechtmatige naheffing Loonbelasting ook een boete op, omdat je volgens de Inspectie hebt gefraudeerd met de inhouding dan wel afdracht van de Loonbelasting. Je staat dus te boek als fraudeur bij de Belastingdienst.

Het beleid van de Inspectie heeft veel gelijkenissen met Ransomware en betalen is vaak de eenvoudigste oplossing. Ik adviseer niet toe te geven aan afpersing en altijd bezwaar aan te tekenen. Je dient de Loonstaten van de betrokken werknemers mee te sturen, zodat de Inspectie de maandelijkse inhoudingen kan beoordelen op basis van de Landsverordening Loonbelasting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven